การติดตั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89mdbการติดตั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer  BRAND นั้น สามารถติดตั้งได้โดยง่าย โดยเริ่มจากทำความสะอาดตรงพื้นที่บริเวณที่ต้องการติดตั้ง  นำแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ปูพื้น ตรงบริการเวณที่ต้องการใช้งานได้เลย ไม่ว่าจะเป็นหน้าตู้ MDB / ตู้คอลโทรลไฟฟ้า / ตู้สวิตซ์บอร์ด (Switch Board)  เป็นต้น  ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer  มีน้ำหนักมากพอที่จะไม่ทำให้ปลิว หรือ เคลื่อนออกจากบริเวณที่ติดตั้งได้โดยง่าย  และหากยิ่งแผ่นยางหนาขึ้น ก็จะทำให้แผ่นยางยึดติดเรียบกับพื้นมากขึ้น

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่ TEL: 086-307-7319