ซีลยางฉนวนไฟฟ้า

ซีลยางฉนวนไฟฟ้า เป็นซีลยางฉนวนไฟฟ้าที่ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น สำหรับการใช้งานป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต หุ้มสายไฟ หรือสายไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น   เราผลิตโดยสูตรยางคอมปาวด์ฉนวนไฟฟ้า ตาม Spec. ค่า Insulation Resistance  และผ่านการตรวจเช็ค ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า และค่าทางไฟฟ้าอื่นๆ ตาม Spec. การใช้งานของท่าน ทุก Lot ก่อนการส่งมอบชิ้นงาน

 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel: 0 2482 7051  / 09 8289 8676  ( LINE : pti-rubber)     Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

Technician  ElectroMer   :  Tel: 08 6307 7319

https://electromerpti.com