ผลิตภัณฑ์ยางคุณสมบัติทางไฟฟ้า

ElectroMer เราเชี่ยวชาญในการให้บริการรับผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า ทั้งยางฉนวนไฟฟ้า , ยางกันไฟฟ้าสถิตESD , ยางกึ่งนำไฟฟ้า และยางนำไฟฟ้า . ตอบโจทย์การใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นหน้าตู้MDB/ Switchboard , SwithGear , Substation , LT/MT/HT Panel , อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัย Safety ,อุตสาหกรรมผลิต Solar Cell System , อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยายนต์ , อุตสาหกรรมผลิตถุงยางอนามัย เป็นต้น

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ยางฉนวนไฟฟ้า

ยางฉนวนไฟฟ้า

ยางกันไฟฟ้าสถิต

ยางกันไฟฟ้าสถิตESD

ยางกึ่งนำไฟฟ้า

ยางกึ่งนำไฟฟ้า

ยางนำไฟฟ้า

ยางนำไฟฟ้า

OUR PRODUCT

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเขียว

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนน้ำมัน

แผ่นยางฉนวนไฟ้ฟากันลามไฟ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายเหรียญ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายร่อง

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายตีนไก่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายเชคเกอร์

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตESD

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตESD /RoHS2

ลูกยางดูจับชิ้นงานESD Suction Cup

Twinlok

Bird Guard

แผ่นยางนำไฟฟ้า