รับผลิตชิ้นส่วน ยางกึ่งนำไฟฟ้า Semi-Conductive Rubber Products

4ชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้า ( Semi-Conductive Rubber) เป็นยางที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าอยู่ระหว่าง ยางฉนวนไฟฟ้า และยางนำไฟฟ้า โดยยางชนิดนนี้จะยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ แต่ปริมาณน้อย  ซึ่งจะมีค่า Volume Resistivity อยู่ระหว่าง 104 – 1011 ohms.cm   นิยมนำมาใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ เช่น แผ่นยางปูพื้นกึ่งนำไฟฟ้า  ( Semi-Conductive Rubber MAT) ,  ลูกกลิ้งยางกึ่งนำไฟฟ้า , หรือชิ้นส่วนยางสำหรับสายไฟฟ้าแรงสูงเป็นต้น

ElectroMer เราผลิตชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้า ทั้งแบบ  Molding Process และ Extrusion Process  สูตรยางคอมปาวด์ที่ใช้จะออกแบบสูตรยางมาเฉพาะกับยางกึ่งนำไฟฟ้า และค่าไฟฟ้าที่กำหนด ของแต่ละผลิตภัณฑ์ยาง

สินค้าตัวอย่าง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel: 02-482-7051  / 098-289-8676  ( LINE : pti-rubber)

Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

Technician  ElectroMer  Tel: 086-307-7319