รับผลิตชิ้นส่วนยางฉนวนไฟฟ้า Electrical Insulating Rubber Product

ชิ้นส่วนยางฉนวนไฟฟ้า (Electrical Insulating Rubber Product) เป็นยางที่มีค่าความต้านทานไฟฟ้าสูงมาก นั้นหมายถึงการไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ซึ่งยางโดยทั่วไปจะมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้าก็จริง แต่เมื่อนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนยาง หรือแผ่นยาง ต้องมีการเติม filler หรือ สารเคมีหลากชนิด เพื่อให้ได้ Physical Properties ตามที่ต้องการ จึงอาจส่งผลกระทบต่อค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของยางลดลง  ดังนั้น การเลือกใช้หรือผลิต แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ชิ้นส่วนยางฉนวนไฟฟ้า จึงต้องใช้สูตรยางคอมปาวด์ที่เป็นสูตรสำหรับการผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือ ชิ้นส่วนยางฉนวนไฟฟ้า โดยเฉพาะ เพื่อให้ได้ค่าความเป็นฉนวน  ( Insulation resistance ) ตาม Spec. ที่ต้องการและเพื่อความปลอดภัยในการนำไปใช้งานอีกด้วย

ElectroMer เราจำหน่ายและผลิต แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า  ( Electrical Insulating Mat)  และชิ้นส่วนยางฉนวนไฟฟ้า เราผลิตทั้งแบบ  Molding Process และ Extrusion Process และใช้สูตรยางคอมปาวด์สูตรเฉพาะสำหรับผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือชิ้นส่วนยางฉนวนไฟฟ้า ในการผลิต พร้อมด้วยการทดสอบค่าทางไฟฟ้า ก่อนส่งมอบสินค้า เช่น   Insulation Resistance  ( ASTM D257-14 ) / Volume Resistivity (ASTM D257-14) / Di Electric with stand Test ( ASTM D149-97) / Breakdown Test ( ASTM D149-97).

สินค้าตัวอย่าง

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel: 0 2482 7051 / 0 2408 2583-4   / 09 8289 8676  ( LINE : pti-rubber)     Email: sale1@polytechindustry.co.th / sales@polytechindustry.co.th

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์

Tel: 08 6307 7319  Email: ptiproduct@hotmail.com