ร่วมงานกับเรา

ElectroMer By Polytech Industry Company Limited ยินดีรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ ซื่อสัตย์และมีความสุจริตในอาชีพ และพร้อมเติบโตไปกับริษัท หลายอัตรา ดังนี้

รับสมัครงาน พุทธมณฑลสาย 5.jpg