แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สามารถวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าหน้างานได้จริงหรือ???

ในการวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า ที่สามารถระบุระดับการทนกระแสไฟฟ้าที่ระดับการทนไฟฟ้าหลายหมื่นโวลต์นั้น ต้องผ่านการทดสอบในห้อง LAB ที่มีเครื่องมือเฉพาะทางเท่านั้น และพื้นที่การทดสอบที่เหมาะสมในการปล่อยกระแสไฟฟ้าที่ระดับต่างๆ “ดันนั้นจึงไม่สามารถวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าหน้าพื้นที่การใช้งานจริงได้ ต้องทำการทดสอบในห้อง LAB เฉพาะทางเท่านั้น

ซึ่งโดยการปฎิบัติทั่วไปแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานต้องการการทดสอบจากห้อง LAB ซึ่งสูตรที่ใช้ในการผลิตนั้นก็จะเป็นสูตรเฉพาะ ยางคอมปาวด์ที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า และเมื่อนำไปใช้งาน ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าจะไม่เปลี่ยนแปลง

ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราได้ออกแบบสูตรความเป็นฉนวนไฟฟ้าโดยเฉพาะทดสอบระดับการทนไฟฟ้า 10-50 kV เราได้กำหนดช่วงการระดับการทนแรงดันไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยถึง 10 เท่า ผ่านการทดสอบมีใบรับรองค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า ทำให้ลูกค้าที่เลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นั้นมีความปลอดภัยสูงกว่า และมั่นใจทุกพื้นที่เมื่อปูแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ปลอดภัยได้ที่ Tel: 0982898676 / 0863077319 LINE ID @ptirubber Email: info@ptigroups.com http://www.electromerpti.com / http://www.electromer.net / http://www.polytechindustry.co.th