แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าElectroMer ช่วยชีวิตคุณได้อย่างไร

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าคืออะไร

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าคือแผ่นยางที่มีคุณสมบัติฉนวนไฟฟ้า ต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า ช่วยป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่ร่างกายของเรา แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าต้องผ่านการทดสอบการทนแรงดันไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC 61111:2009 ( International Electro-Technical Commission) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อการนำไปใช้งาน สามารถทนแรงดันไฟฟ้าเพียงพอ ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งระดับการทนแรงดันไฟฟ้า สามารถแบ่งได้ 5 ระดับดังนี้ Class 0  , Class 1 . Class 2 . Class 3 และ Class 4

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทำงานอย่างไร

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า เป็นแผ่นยางที่ออกแบบและผลิตมาเพื่อต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า กรณีเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล รั่วไหล เมื่อเรายืนปฎิบัติงานบนแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ที่มีความสามารถทนแรงดันไฟฟ้า หรือต้านทานการไหลไฟฟ้าเพียงพอ ก็จะช่วยป้องกันไม่ไหลกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเป็นตัวตัดวงจรการไหลของกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ร่างกายของเรานั้นเอง จึงนิยมนำไปพื้นติดตั้งหน้าตู้ไฟฟ้า ห้องควบคุมไฟฟ้า หรือแม้แต่ใช้หุ้มสายไฟฟ้าแรงสูง

ใครจำเป็นต้องใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

อย่างที่ทราบกันดี แรงดันไฟฟ้า 380 V. ทำให้ร่างการเกิดการบาดเจ็บ  และแรงดันไฟฟ้า 1000 V. ส่งผลให้คุณเสียชีวิตทันที ดังนั้น โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล โรงแรม เรือเดินสมุทร  (ocean liner)  หรืออาคารขนาดใหญ่ ที่มีการติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า 3 เฟส  ตู้ MDB  Switchgear หรือห้องควบคุมไฟฟ้าที่มีแรงได้ไฟฟ้าสูง 380 V. ขึ้นไป จึงมีความจำเป็นอย่างมากต้องติดตั้งแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าให้พนักงานของคุณ ผู้ปฎิบัติงาน และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า รวมทั้งกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฎิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูง ก็มีความจำเป็นต้องใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเช่นกัน