แผ่นยางเกรดทั่วไปสามารถนำมาใช้งานแทนแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้หรือไม่

แผ่นยางเกรดทั่วไป ( Rubber Sheet)  นั้น ไม่สามารถนำมาใช้งานทดแทนแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า (Electrical Insulating Rubber Mat) ได้เนื่องจากค่าความเป็นฉนวนของแผ่นยางเกรดทั่วไปนั้นไม่ได้มีการควบคุม ทั้งสูตรการผลิต  กระบวนการผลิต รวมถึงการสอบค่าทางไฟฟ้าต่างๆ เช่น Insulation Resistance ( ASTM D257-14) , Volume Resistivity (ASTM D257-14 ) , Di Electric with stand Test ( ASTM D149-97) , Breakdown Test ( ASTM D149-97) หรือ ค่า Spec. คุณสมบัติทางไฟฟ้าอื่นๆที่ระบุตาม Spec. เป็นต้น  แผ่นยางเกรดทั่วไปนั้นมีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้านั้นไม่ตรงตาม Spec. การใช้งาน ของแต่ละ Class (IEC) และไม่ปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานอย่างมาก ดังนั้น การเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ควรเลือกซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า จากผู้ผลิตหรือจำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเฉพาะด้าน รวมถึงควรมีใบ Cer. /ใบรับรองผลทดสอบค่าทางไฟฟ้าต่างๆ เพื่อให้ท่านปลอดภัยในการนำไปใช้งาน และมั่นใจในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่ Tel: 086-307-7319