แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ท่านเลือกใช้งานปลอดภัยแล้วจริงหรือ

ผ่นยางฉนวนไฟฟ้า  Electrical Insulating Rubber Mat ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปมีหลากหลายเกรดและราคา ให้ท่านเลือกใช้งาน ทั้งผลิตในประเทศ และนำเข้า คุณภาพสินค้า ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า ,ค่าการทนแรงดันไฟฟ้า ,  Di Electric With Stand Test , BreakDown Test  หรือ  Volume Resistivity เป็นต้น  ก็แตกต่างกัน การวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าเพียงแค่ค่า Insulation Resistance หรือ Electrical Resistance ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกความเป็นฉนวนไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว นั้นไม่พอ แต่ไม่สามารถบอกถึงค่า Di Electric With Stand Test /  BreakDown Test  ว่าแผ่นยางฉนวนไฟฟ้านั้นสามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูงได้เท่าไหร่ ระยะปลอดภัยเท่าไหร่ ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้ใช้งานบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆได้  เพราะฉะนั้นนอกจากการดูค่า Insulation Resistance หรือ Electrical Resistance แล้ว ควรคำนึงถึงค่าDi Electric With Stand Test (ASTM D149-97) /  BreakDown Test  ประกอบด้วย ( IEC61111:2009) ซึ่งถือเป็นค่าที่สำคัญในการบ่งบอกถึงความปลอดภัยในการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้านั้นๆ

เลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทุกครั้งควรเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านมาตรฐานการทดสอบค่าทางไฟฟ้า มีใบ Cer. รับรองผลค่าทดสอบทางไฟ้ฟ้า และผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือแนะนำการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ถูกต้องและเหมาะสม  มีความรับผิดชอบ เพราะทุกชีวิตมีค่ามากกว่า แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ราคาถูก

บริการให้คำแนะนำการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่การนำไปใช้งานได้

Customer Service Tel: 022577154 mB ; 0863077319

Email : info@ptigroups.com LINE ID @ptirubber