แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้สวิทช์เกียร์ Switchgear

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear) เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สำหรับการใช้งานปูหน้า ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear) ทนแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer จำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สำหรับปูพื้นหน้า ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear) โดยเฉพาะ สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง  แผ่นยางผ่านการรับรองค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าโดยสถาบันทดสอบชั้นนำ มีใบ Cer. รับรองผล ผ่านการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าจริง  ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สำหรับปูพื้นหน้า ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear) ได้ที่ Tel: 0 2408 2583-4 / 08 6307 7319

สำหรับปูพื้นหน้า ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear).jpg