แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulating Rubber Mat ) เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าช๊อต หรือไฟดูด ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้านี้จะมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสู่ร่างกายของเรา และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่เกิดในบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆ  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้านิยมใช้งานเพื่อปูพื้นกันไฟฟ้าบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เช่น ตู้MDB  ตู้ไฟฟ้า ตู้ Switch Gear ห้องควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น

การเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าควรคำนึงถึงค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า ค่าความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าในแต่ระดับ หากเราเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆได้ ดังนั้นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ท่านเลือกใช้ควรได้รับการรับรองการทดสอบจากสถาบันทดสอบชั้นน้ำ และมีผลแสดงค่าความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าในแต่ละระดับการใช้งานที่ชัดเจน เช่น  Electrical resistance  ( ASTM D257-14 ) / Volume Resistivity ( ASTM D257-14) / Di Electric with stand Test ( ASTM D149-97) / Breakdown Test ( ASTM D149-97) เป็นต้น

This slideshow requires JavaScript.

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองผลทดสอบจากสถาบันทดสอบชั้นนำ  สามารถใช้งานได้กับไฟ >40 kV หรือ 40,000 V มีให้ท่านเลือกใช้งานงาน Class 0 / Class 1 Class 2 / Class 3 และ Class 4    แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หน้ากว้าง 1 เมตร 1.2 เมตร และ 1.4 เมตร พร้อมบริการตัดตาม SIZE การนำไปใช้งานจริง เพื่อความสะดวกในการใช้งานและติดตั้งมากขึ้น

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Class 3

“แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่คุณเลือก  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า EletroMer”

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ได้ที่ Tel: 0 2482 7051 / 0 2408 2583-4  /09 8289 8676   Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th  Technical Engineer  Tel: 08 6307 7319   https:// electromerpti.com

ใส่ความเห็น

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s