ใบ Cer. แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

ใบ Cer. ( Certification) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า คือใบรับรองผลทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า เพื่อบ่งบอกว่า แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า และระดับความหนา มีค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าเท่าไหร่  สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้เท่าไหร่  เหมาะกับการใช้งานกับไฟกี่โวลต์ สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้กี่นาทีเมื่อทำการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแต่ระดับ เป็นต้น  ดังนั้นเมื่อเลือกซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทุกครั้ง ควรมีข้อมูลดังกล่าวข้างต้นระบุชัดเจน และต้องผ่านการรับรองผลการทดสอบจากสถาบันชั้นนำที่น่าเชื่อถือ  เพราะเพียงแค่ค่า Physical Properties ของแผ่นยางนั้นๆไม่สามารถระบุได้ว่าเป้นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าหรือไม่ ปลอดภัยต่อการนำไปใช้งานหรือเปล่า

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่ Tel: 08 6307 7319  / 09 8289 8676   LINE : pti-rubber  Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

” ทุกชีวิตมีค่า ควรเลือกใช้แผ่นยางที่ผ่านมาตรฐานเท่านั้น”

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ได้รับความไว้วางใจเลือกใช้งานมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย.JPG

Leave a Reply