แผ่นฉนวนไฟฟ้า คือ

แผ่นฉนวนไฟฟ้า คือ วัสดุที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวน สามารถกัน หรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า ไม่สามารถให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ เช่น ยาง , พลาสติก , แก้ว , กระดาษ , ไม้  เป็นต้น

Leave a Reply