แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า คือ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าคืออะไร

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือ Electrical Insulating Rubber Sheet เป็นแผ่นยางที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวน สามารถกัน หรือขัดขวางการไหลของกระแสไฟฟ้า ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า  ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ที่เลือกใช้ ควรคำนึงถึงระดับความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้า ( Voltage Resistance)  ซึ่งแผ่นยางในแต่ละความหนา แผ่นยางในแต่ละสูตรการผลิต หรือในแต่ละ Brand ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป  ก็จะให้ค่าความเป็นฉนวนที่แตกต่างกันเป็นสูตรเฉพาะ ไม่สามารถนำเอาค่าทางไฟฟ้าของผู้ขายรายอื่นๆมาใช้อ้างอิงในการเลือกใช้งานที่ระดับความหนาเท่ากัน 

ดังนั้นการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า นอกจากความหนาของแผ่นยางในการใช้งานแล้ว ยังต้องคำนึงถึงการนำไปใช้งานกับไฟกี่โวลท์  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ระดับความหนาต่างๆ สามารถทนแรงดันไฟฟ้า ได้เพียงพอ หรือเหมาะสมหรือไม่ มีใบ Cer. รับรอง ผ่านการทดสอบจริง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ปลอดภัยได้ที่

Tel: 022577154 MB : 0982898676 , 0863077319

LINE OA @ptirubber. คลิก https://lin.ee/ioeWmGc

Email: info@ptigroups.com

Leave a Reply