แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีอายุการใช้งานกี่ปี

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer™ มีอายุการใช้งาน ไม่ต่ำกว่า 3-5 ปี โดยยังคงค่าและมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ปลอดภัยต่อการใช้งาน  ทั้งนี้อายุการใช้งานแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าก็จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานนั้นๆ เช่น ความร้อน UV แสงแดด หรือ โอโซน น้ำมัน สารเคมี  ส่งให้ผลให้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าใช้งานได้สั้นลง ดังนั้นเพื่อยืดอายุแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าให้ได้นาน ควรจัดให้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าอยู่ในที่ร่มหรือตัวอาคาร อุณหภูมิห้อง ไม่เกิน 40 °C หลีกเลี่ยงแสงแดด UV หรือปัจจัยอื่นๆที่อาจส่งผลต่ออายุแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า และหากต้องการใช้งานที่ต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่มีผลต่ออายุแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า อันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท่านก็สามารถเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer รุ่น U เพียงเท่านี้ก็จะสามารถยืดอายุแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าให้ใช้ได้นานขึ้น.

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากับทาง Technical Engineer ได้ที่ Tel : 08 6307 7319  Email: ptiproduct@hotmail.com

 

 

Leave a Reply