แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD EU RoHS 2

จากมาตรการการควบคุมการใช้สารอันตรายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ EU RoHS 2 ซึ่งให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม ทำให้ElectroMer เราได้พัฒนาสูตรยางกันไฟฟ้าสถิต ESD ผ่าน RoHS2 เพื่อตอบโจทย์การนำไปใช้งานของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD ” ElectroMer” ผ่าน RoHS 2 สินค้าผ่านการทดสอบมีใบ Cer. รับรอง ปลอดภัยและผ่านมาตรฐานการใช้งาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD ได้ที่ Tel: 024827051 MB 0982898676 LINE@ @ptirubber MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com