ไฟฟ้าสถิต ESD (Electrostatic Discharge) คืออะไร

ไฟฟ้าสถิต ESD (Electrostatic Discharge) คืออะไร

ไฟฟ้าสถิต ESD เกิดจากความไม่สมดุลของประจุ ใน/บนพื้นผิวของชิ้นงานหรือวัสดุ เมื่อพื้นผิวของชิ้นงานหรือวัสดุนั้นๆมาสัมผัสกัน ก็จะเกิดการถ่ายเทประจุอย่างรวดเร็ว ( อิเล็กตรอน) ส่งผลให้ชิ้นงานเกิดความเสียหายในที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มงานอิเลกทรอนิกส์

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตESD สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีม ElectroMer โดยตรงได้ที่ Tel: 0-2257-7154 MB : 08-6307-7319Email: info@ptigroups.com LINE OA @PTIRUBBER#ไฟฟ้าสถิตESD