ไฟฟ้าสถิตESD อันตรายมากกว่าที่คุณคิด

อันตรายและความเสียหายจากไฟฟ้าสถิตESD อาจเกิดขึ้นได้เมื่อร่างกายที่มีประจุสะสมอยู่ สัมผัสอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์ในไลน์การผลิต คอมพิวเตอร์ หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ถึงแม้เราจะไม่รู้สึกถึงกระแสไฟฟ้า แต่การถ่ายเทประจุที่เกิดขึ้นสามารถสร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ที่เราสัมผัส นอกจากอุปกรณ์ต่างๆแล้ว อันตรายอาจเกิดขึ้นได้กับตัวบุคคล รวมถึงความเสี่ยงต่อการลุกไหม้จากการเกิดประกายไฟ ต่อวัสดุไวไฟ เช่น สารเคมี ก๊าซ หรือแม้แต่ วัตถุระเบิด ดังนั้นจึงต้องมีความระมัดระวังและมีมาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิตESD  ซึ่งการเลือกใช้แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตESD จึงเป็นสิ่งสำคัญในการนำมาใช้ป้องกันและกำจัดการเกิดไฟฟ้าสถิตESD ทั้งการนำมาปูโต๊ะ หรือนำไปปูพื้นในพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยสูงสุด และที่สำคัญควรเลือกแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตESD ที่ผ่านมาตรฐาน RoHS-2 ซึ่งจำกัดการใช้งานของสารอันตราย 10 ประเภท ในอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and electronic equipment) โดย เฉพาะ ตะกัว ปรอท แคดเมียม และ โครเมียม ทำให้คุณมั่นใจได้ว่าแผ่นยางกันไฟฟาสถิตESD RoHS-2 ให้ความปลอดภัยและน่าไว้วางใจ  ไม่มีทั้งไฟฟาสถิตESD และสารเคมีอันตราย ระหว่างและภายหลังการใช้งาน

หากคุณกำลังมองหาแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตESD RoHS-2 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งสินค้าได้ที่แบรนด์ ElectroMer

ผ่านช่องทาง LINE ID @PTIRUBBER.  Tel: 022577154 MB : 0863077319

Email: info@ptigroups.com

Leave a Reply