3 ข้อผิดพลาด ! เกี่ยวกับการเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

  1. ข้อผิดพลาดข้อแรกคือ ใช้แผ่นยางอะไรก็ได้แทนแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางทั่วไปไม่มีความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้ามากพอ และไม่ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน IEC ส่งผลให้อาจเกิดอุบัติเหตุไฟฟ้าช๊อต หรืออาจทำให้ถึงขันเสียชีวิตทันที ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุด คุณต้องเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบตามาตรฐาน IEC มีใบ CER. / C.O.A และ Test Report ที่อัพเดท เพื่อให้คุณใช้งานแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยมากที่สุด มั่นใจทุกขณะปฎิบัติงาน

2 ข้อผิดพลาดข้อที่สอง ” แรงดันไฟฟ้า เรื่องสำคัยที่คุณต้องรู้” บ่อยครั้งที่ลูกค้าส่วนมาก โดยเฉพาะบริษัทที่ต้องการนำแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าไปจำหน่ายต่อ มักระบุมาแค่ความหนา โดยที่ไม่ได้ระบุแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานจริงมาด้วย เพราะเข้าใจว่าแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ความหนาเดียวกันคงมีความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน แต่คุณรุ้หรือไม่แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแต่ละรุ่น แต่ละแบรนด์ มีความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ดังนั้น ตู้ไฟฟ้ามีแรงดันไฟฟ้ากีโวลต์เรื่องสำคัญมากๆที่คุณต้องรู้ เพื่อเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่มีความสามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าการใช้งานจริง เพื่อความปลอดภัยสูงที่สุดต่อการใช้งาน

3. ข้อผิดพลาดข้อที่ 3 การนำแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD ปูพื้นหน้าตู้ MDB หรือตู้ไฟฟ้า แทนการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตESD เป็นแผ่นยางที่ใช้ในการกำจัดประจุไฟฟ้าสถิต ซึ่งแผ่นยางESD ประกอบด้วยแผ่นยาง 2 ชั้นต่างคุณสมบัติ ซึ่งแผ่นยางชั้นบนทำหน้าที่กระจายประจุ ซึ่งประจุไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ โดยมีค่าอยู่ระหว่างความเป็นฉนวนไฟฟ้า และกึ่งนำไฟฟ้า ส่วนผิวด้านล่างสีดำมีคุณสมบัตินำไฟฟ้า ซึ่งกระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้อย่างรวดเร็ว ส่วนแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า เป็นแผ่นยางที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้เลยแม้แต่น้อย ดังนี้น หากต้องการใช้แผ่นยางเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด หรือไฟฟ้าช๊อตให้เลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเท่านั้น

และทั้งหมดนี้คือ 3 จุดผิดพลาดที่คนส่นใหญ่ไม่รู้ หรือไม่ได้ให้ความสำคัญ

เพราะชีวตคนเรามีชีวิตเดียวและมีค่า มีความหมายมากกว่าราคาแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสามารถซื้อใหม่ได้ แต่ชีวิตคนเมื่อสูญเสียแล้วไม่สามารถเรียกกลับคืนมได้อีกแล้ว

เลือกติดตั้งแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการใช้งานตั้งแตวันนี้

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ดีที่สุด จากแบรนด์ ElectroMer

สนใจรับริการติดตั้งแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้าได้ืั้แบรนด์ ElectroMer

Tel 022577154 MB : 0863077319

LINE OA @ptirubber