Author Archives: PTI GROUP

กระแสไฟฟ้าไปไหนหากเรายืนบนแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer

กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอน ไหลผ่านสื่อตัวนำไฟฟ้า ซึ่งตัวเราก็เป็นสื่อตัวนำไฟฟ้า เมื่อเราไปสัมผัสแหล่งกำเนิดไฟฟ้าอาทิเช่น ตู้MDB Switchboard SwithGear อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ LT/MT/HT หรือแม้แต่ Substation หากไม่มีแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ป้องกันไว้ หรือ ใช้แผ่นยางอื่นๆที่ไม่ผ่านมาตรฐาน หรือไม่ได้ผลิตมาเพื่อการใช้งานฉนวนไฟฟ้า ก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้อย่าง ครบวงจร เป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าช๊อต เกิดไฟฟ้าดูด ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต

หากเราเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ปูพื้นหน้า ตู้MDB Switchboard SwithGear อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ LT/MT/HT หรือแม้แต่ Substation หรือปูพื้นบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงไฟฟ้า ไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านตัวเราไปได้ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าในระดับต่างๆตั้งแต่ 400 V – 115kV. ( Class 0 , Class 1 , Class 2, Class 3 ,Calss 4 IEC 61111:2009 ) ทำให้กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร

เพราะฉะนั้นหากเรายืนอยู่บนแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer กระแสไฟฟ้าไม่ไหลไปไหน กระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านตัวเราได้ จึงปลอดภัยต่อชีวต ไม่เกิดไฟฟ้าช๊อต ไม่เกิดไฟฟ้าดูดนั้นเอง

การที่จะเกิดไฟฟ้าช๊อต ไฟฟ้าดูดได้นั้น เกิดจากการที่ไฟฟ้าสามารถไหลได้ครบวงจร และ มีแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน และสามารถป้องกันได้โดยการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทำงานของแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ได้ที่ Tel: 0863077319 Email: ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าขายดีอันดับ 1 ของไทย และส่งออกไปยังต่างประเทศ

เลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือ Electrical Insulating Rubber Mat มีความสำคัญมากต่อความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าต่อผู้ปฎิบัติงาน บริเวณพื้นที่ปฎิบัติงานไม่ว่าจะเป็นห้องควบคุมไฟฟ้า ปูพื้นหน้าตู้ MDB , switchboard , Switch Gear หรือ อุปกรณ์ HT/MT/LT ต่างๆ และเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานเกี่ยวกับกฏหมายความปลอดภัย

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า เป็นแผ่นยางที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า ต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าในระดับต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสูตรยางที่ใช้ในการผลิตและระดับความหนา ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราพัฒนาสูตรเฉพาะสำหรับการใช้งานแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ป้องกันการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าในระดับต่างๆ ผ่านการทดสอบ มีใบCer.รับรอง และมีการกำหนดค่า Safety (ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของทางElectroMer )ที่กำหนดระดับความปลอดภัยของแผ่นยางในแต่ละความหนาต่อการทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับต่างๆ

อาทิเช่น ต้องการแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับปูหน้าตู้ไฟ 480 V. ก็สามารถเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ที่ระดับความหนา 2 mm ( Class 0 ( IEC 61111:2009) / 1000 V. ) หรือ ต้องการแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับปูพื้นหน้าตู้คอลโทรลไฟฟ้า 22 kV. ก็สามารถเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ความหนา 6 mm ขึ้นไป

ดังนั้นในการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแต่ละครั้งควรคำนึงถึงระดับแรงดันไฟฟ้า เป็นอันดับแรก เพื่อที่เราจะได้เลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งานและที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ผู้จำหน่ายที่มีน่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญโดยตรง มีความรู้ สามารถแนะนำและอิธิบายการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ท่านสามารถสอบถามการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเพิ่มเติมได้ที่

Technical Engineer MB : 0863077319

ElectroMer

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ขายดีอันดับ 1

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า Class 2

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ” ElectroMer “(Electrical insulating Rubber Mat) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 5 mm หน้ากว้าง 1.2 เมตร ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 17 kV หรือ 17,000 V. , Class 2 ( IEC 61111:2009) เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 17 kV. ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ป้องกันอันตรายต่อผู้ปฎิบัติงาน ป้องกันความเสียหาย เหมาะสำหรับปูพื้นหน้าตู้ MDB ตู้ไฟ ไม่เกิน17 kV.

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า “ElectroMer “แผ่นยางที่ผลิตสำหรับการใช้งานฉนวนไฟฟ้าโดยเฉพาะ ผ่านการทดสอบและกำหนดค่าการใช้งาน ไม่เกิน 17 kV. ซึ่งเป็นค่าการใช้งานที่ปลอดภัย และ Safety ต่อผู้ปฎิบัติหน้างาน สินค้ามีใบCer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.

Electrical Insulating Rubber Mat ” ElectroMer “

  • Brand : ElectroMer
  • Product Name : Electrical Insulating Rubber Mat ( Class 2 )
  • Thickness : 5 mm
  • Width : 1.2 M
  • Length/Roll : 10 M
  • Working Voltage : 17 kV ( Max)
  • IEC Class : Ckass 2
  • Working Temp : -30 to +100 C
  • Test Certification : Yes.

สินค้าพร้อมส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้า สอบถามสั่งซิ้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ได้ที่ Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com Technical Engineer MB : 0863077319 http://www.electromerpti.com

รับผลิตชิ้นส่วนยางกันไฟฟ้าสถิต ESD

ไฟฟ้าสถิต หรือ ESD ( Electrostatic Discharge) เกิดจากความไม่สมดุลของประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวนั้นๆ และเมื่อยิ่งอากาศแห้งก็จะยิ่งทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตมายิ่งขึ้น ซึ่งเจ้าตัวไฟฟ้าสถิตหรือ ESD จะส่งผลก่อให้เกิดปัญหาลดคุณภาพชิ้นงานหรือทำลายชิ้นงานสำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ ห้องคลีนรูม หรือแม้แต่ห้องเก็บวัตถุระเบิด ดังนั้นจึงควรป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิต

EletroMer เราผลิตชิ้นส่วนยางกันไฟฟ้าสถิต ( Anti-Static Rubber product) ตามแบบ Spec. การใช้งาน ด้วยกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางทั้งแบบ ชิ้นส่วนยางกันไฟฟ้าสถิต ESD- Safe Suction Cup , แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD / RoHS 2 , ซีลยางโปรไฟล์กันไฟ้ฟ้าสถิต เป็นต้น ด้วยสูตรยางที่ใช้ในการผลิตที่ควบคุมสูตรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบไปยังลูกค้าทั้ง In-House และ Third party สถาบันทดสอบที่ได้มาตรฐาน

สินค้าพร้อมส่ง

ท่านสามารถสอบถามสั่งผลิตชิ้นส่วนยางกันไฟฟ้าสถิต หรือแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตได้ที่

ฝ่ายขาย Tel: 0863077319 / 024827051 LINE@ @ptirubber

Email: ptiproduct@hotmail.com http://www.electromerpti.com

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีเขียว ความหนา 2 mm EU RoHS 2

แผ่นยางกนไฟฟ้าสถิต ESD สีเขียว ความหนา 2 mm หน้ากว้าง 1 เมตร ผ่านมาตรฐาน RoHS 2 ปลอดัยต่อการใช้งานสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้องคลีนรูม ห้องเก็บสารเคมี หรือวัตถุระเบิด เป็นต้น แผ่นยางป้องกันการขีดข่วนดีเยี่ยม ทนน้ำมัน สินค้ามีพร้อมจัดส่งทันที มีใบ Cer. รับรอง ฟรีค่าบริการจัดส่งภายในประเทศ

ท่านสามารถสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: ptiproduct@hotmail.com / pti_sale1@hotmail.com https://electromerpti.com

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตสีเขียว ESD 2 mm ( EU RoHS 2 )

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD ความหนา 2 mm หน้ากว้าง 1 เมตร ผ่าน EU RoHS 2 ปลอดภัยต่อการใช้งาน สินค้าผ่านการทดสอบมีใบ Cer. รับรอง สินค้ามี Stock พร้อมจัดส่งทันที ไม่ต้องรอผลิต แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD EU RoHS 2

สินค้ามี Stock พร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 08 6307 7319 https://electromerpti.com

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD EU RoHS 2

จากมาตรการการควบคุมการใช้สารอันตรายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ EU RoHS 2 ซึ่งให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม ทำให้ElectroMer เราได้พัฒนาสูตรยางกันไฟฟ้าสถิต ESD ผ่าน RoHS2 เพื่อตอบโจทย์การนำไปใช้งานของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD ” ElectroMer” ผ่าน RoHS 2 สินค้าผ่านการทดสอบมีใบ Cer. รับรอง ปลอดภัยและผ่านมาตรฐานการใช้งาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD ได้ที่ Tel: 024827051 MB 0982898676 LINE@ @ptirubber MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

« Older Entries