Category Archives: เลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนาพิเศษ 20 mm พร้อมส่ง Tel: 022577154 MB: 0982898676

แผ่นยางแนวนไฟฟ้า ElectroMer ความหนา พิเศษ 20 mm แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้าสูง ทนการสึก และทนต่อการฉีกขาดทำให้สามารถใช้งานแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย ไม่ต้องกังวลว่าแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าจะฉีกขาด ความหนาพิเศษ สำหรับการใช้งานเฉพาะกลุ่ม

แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้าความหนา 20 mm

PropertiesSpec.
Product NameElectrical Insulating Rubber Mat
BrandElectroMer
Working Voltage>50 kV
Thickness 20 mm
Width1 Meter
Length/Roll3 Meter
SurfaceSmooth
Hardness65+/5 Shore A
Working Temp.-30 to +100 C
Test CertificationYes.

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ได้ที่ Tel: 022577154 MB : 0982898676 LINE ID @ptirubber Email: info@ptigroups.com http://www.electromerpti.com

เลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือ Electrical Insulating Rubber Mat มีความสำคัญมากต่อความปลอดภัยในการใช้งาน ช่วยป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าต่อผู้ปฎิบัติงาน บริเวณพื้นที่ปฎิบัติงานไม่ว่าจะเป็นห้องควบคุมไฟฟ้า ปูพื้นหน้าตู้ MDB , switchboard , Switch Gear หรือ อุปกรณ์ HT/MT/LT ต่างๆ และเพื่อให้เป็นตามมาตรฐานเกี่ยวกับกฏหมายความปลอดภัย

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า เป็นแผ่นยางที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า ต้านการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าในระดับต่างๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสูตรยางที่ใช้ในการผลิตและระดับความหนา ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราพัฒนาสูตรเฉพาะสำหรับการใช้งานแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ป้องกันการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้าในระดับต่างๆ ผ่านการทดสอบ มีใบCer.รับรอง และมีการกำหนดค่า Safety (ซึ่งเป็นค่าเฉพาะของทางElectroMer )ที่กำหนดระดับความปลอดภัยของแผ่นยางในแต่ละความหนาต่อการทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับต่างๆ

อาทิเช่น ต้องการแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับปูหน้าตู้ไฟ 480 V. ก็สามารถเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ที่ระดับความหนา 2 mm ( Class 0 ( IEC 61111:2009) / 1000 V. ) หรือ ต้องการแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับปูพื้นหน้าตู้คอลโทรลไฟฟ้า 22 kV. ก็สามารถเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ความหนา 6 mm ขึ้นไป

ดังนั้นในการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแต่ละครั้งควรคำนึงถึงระดับแรงดันไฟฟ้า เป็นอันดับแรก เพื่อที่เราจะได้เลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมและปลอดภัยในการใช้งานและที่สำคัญไม่แพ้กันคือ ผู้จำหน่ายที่มีน่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญโดยตรง มีความรู้ สามารถแนะนำและอิธิบายการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

ท่านสามารถสอบถามการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเพิ่มเติมได้ที่

Technical Engineer Tel: 022577154 MB : 0863077319 Email: info@ptigroups.com

ElectroMer

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ขายดีอันดับ 1