Category Archives: แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ท่านเลือกใช้งานปลอดภัยแล้วจริงหรือ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulating Rubber Mat ) เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าช๊อต หรือไฟดูด ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้านี้จะมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสู่ร่างกายของเรา และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่เกิดในบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆ  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้านิยมใช้งานเพื่อปูพื้นกันไฟฟ้าบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เช่น ตู้MDB  ตู้ไฟฟ้า ตู้ Switch Gear ห้องควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น

การเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าควรคำนึงถึงค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า ค่าความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าในแต่ระดับ หากเราเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆได้ ดังนั้นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ท่านเลือกใช้ควรได้รับการรับรองการทดสอบจากสถาบันทดสอบชั้นน้ำ และมีผลแสดงค่าความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าในแต่ละระดับการใช้งานที่ชัดเจน เช่น  Electrical resistance  ( ASTM D257-14 ) / Volume Resistivity ( ASTM D257-14) / Di Electric with stand Test ( ASTM D149-97) / Breakdown Test ( ASTM D149-97) เป็นต้น

This slideshow requires JavaScript.

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองผลทดสอบจากสถาบันทดสอบชั้นนำ  สามารถใช้งานได้กับไฟ >40 kV หรือ 40,000 V มีให้ท่านเลือกใช้งานงาน Class 0 / Class 1 Class 2 / Class 3 และ Class 4    แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หน้ากว้าง 1 เมตร 1.2 เมตร และ 1.4 เมตร พร้อมบริการตัดตาม SIZE การนำไปใช้งานจริง เพื่อความสะดวกในการใช้งานและติดตั้งมากขึ้น

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Class 3

“แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่คุณเลือก  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า EletroMer”

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ได้ที่ Tel: 0 2482 7051 / 0 2408 2583-4  /09 8289 8676   Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th  Technical Engineer  Tel: 08 6307 7319   https:// electromerpti.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นสำหรับอาคารต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางกันไฟดูด แผ่นยางกันไฟช๊อต Electrical Insulating Rubber Mat เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า สำหรับปูพื้นหน้าตู้ไฟฟ้า ตู้แผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ หรือตู้ MDB ที่มีแรงดันไฟฟ้าระดับต่างๆ สำหรับการใช้งานในตัวอาคารต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด ไฟช๊อต ซึ่งหากไม่มีการป้องกันอาจเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตสำหรับผู้ปฎิบัติงานบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆ และเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับตัวอาคารต่างๆ พึงปฎิบัติ ป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นตึกอาคาร คอนโด

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Class 3

ElectroMer เราได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ที่เราจำหน่ายเป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า และสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้หลากหลายระดับการใช้งาน เช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า 400 V / 1000 V / 10kV /22kV / 25kV /40 kV เป็นต้น  ความหนาก็มีให้ท่านเลือกใช้งาน 2-14 mm

  • แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เหมาะกับการใช้งาน ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ
  • มีใบ Cer. รับรองผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าและระดับการทนแรงดันไฟฟ้าแต่ละเกรดการใช้งาน

 *****ควรเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน*****

ปลอดภัยต่อการใช้งาน กับ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer

ท่านสามารถสอบถามการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือ สั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel: 0 2482 7051 / 0 2408 2583-4   / 09 8289 8676  ( LINE : pti-rubber)

Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

CUSTOMER SERVICE  Tel: 08 6307 7319  Email: ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ท่านเลือกใช้งานปลอดภัยแล้วจริงหรือ

ผ่นยางฉนวนไฟฟ้า  Electrical Insulating Rubber Mat ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปมีหลากหลายเกรดและราคา ให้ท่านเลือกใช้งาน ทั้งผลิตในประเทศ และนำเข้า คุณภาพสินค้า ค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า ,ค่าการทนแรงดันไฟฟ้า ,  Di Electric With Stand Test , BreakDown Test  หรือ  Volume Resistivity เป็นต้น  ก็แตกต่างกัน การวัดค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าเพียงแค่ค่า Insulation Resistance หรือ Electrical Resistance ซึ่งเป็นค่าบ่งบอกความเป็นฉนวนไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว นั้นไม่พอ แต่ไม่สามารถบอกถึงค่า Di Electric With Stand Test /  BreakDown Test  ว่าแผ่นยางฉนวนไฟฟ้านั้นสามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูงได้เท่าไหร่ ระยะปลอดภัยเท่าไหร่ ที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้ใช้งานบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆได้  เพราะฉะนั้นนอกจากการดูค่า Insulation Resistance หรือ Electrical Resistance แล้ว ควรคำนึงถึงค่าDi Electric With Stand Test (ASTM D149-97) /  BreakDown Test  ประกอบด้วย ( IEC61111:2009) ซึ่งถือเป็นค่าที่สำคัญในการบ่งบอกถึงความปลอดภัยในการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้านั้นๆ

เลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทุกครั้งควรเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านมาตรฐานการทดสอบค่าทางไฟฟ้า มีใบ Cer. รับรองผลค่าทดสอบทางไฟ้ฟ้า และผู้จำหน่ายที่น่าเชื่อถือแนะนำการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ถูกต้องและเหมาะสม  มีความรับผิดชอบ เพราะทุกชีวิตมีค่ามากกว่า แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน ราคาถูก

บริการให้คำแนะนำการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ถูกต้องและปลอดภัยแก่การนำไปใช้งานได้

Customer Service Tel: 08 6307 7319

Email : sales@polytechindustry.co.th / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้า 25 kV

ElectroMer  จำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 25 KV    (25,000 v) เรามีความหนาให้ท่านเลือกใช้งาน 2.00-14.00 mm  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ผ่านการทดสอบค่าทางไฟฟ้า ตามมาตรฐาน ASTM

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 25KV.JPG

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 25 kV.

  • Thickness : 2-14 mm
  • Width : 1,000 mm
  • Hardness : 65±5 Shore A
  • Certification : YES
  • ทนต่อการฉีกขาด แข็งแรง ยืดหยุ่นได้ดี
  • ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน
  • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง
  • ฟรีค่าบริการจัดส่ง ทุกยอดการสั่งซื้อ

เรามีผู้เชี่ยวชาญรู้จริง แนะนำการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแก่ท่าน

ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

ฝ่ายขาย Tel: 02-482-7051 /098-289-8676 ( LINE ID : pti-rubber)

Email: pti_sale1@hotmail.com

Technical Engineer  Tel/ LINE : 086-307-7319

Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

https://electromerpti.com