Category Archives: แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 14 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 20 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 20 mm  ( Electrical Insulating Rubber Mat- Thickness 20 mm ) เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนาพิเศษ 20 mm ทนแรงดันไฟสูง High Voltage Resistance ( >40 kV.) เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นบรเวณจุดเสี่ยงที่อาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว บริเวณพื้นี่การใช้งานที่ต้องการความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงมาก หรือ บรเวณที่ต้องการแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นความหนาเป็นพิเศษ  Switch Gear High Voltage Panel Substation  MDB  Switchboard เป็นต้น อายุการใช้งาน 3-5 ปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานนั้นๆ)

 

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 20 mm High Voltage Resistance 40kV

  • แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เหมาะกับการใช้งาน ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ
  • มีใบ Cerรับรองผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าและระดับการทนแรงดันไฟฟ้าแต่ละเกรดการใช้งาน
  • แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 20 mm High Voltage Resistance 

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulating Rubber Mat ) เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันการเกิดอันตรายจากไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าช๊อต หรือไฟดูด ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้านี้จะมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูง ป้องกันไม่ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านสู่ร่างกายของเรา และป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าที่เกิดในบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆ  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้านิยมใช้งานเพื่อปูพื้นกันไฟฟ้าบริเวณจุดเสี่ยงที่อาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เช่น ตู้MDB  ตู้ไฟฟ้า ตู้ Switch Gear ห้องควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น

การเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าควรคำนึงถึงค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า ค่าความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าในแต่ระดับ หากเราเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆได้ ดังนั้นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ท่านเลือกใช้ควรได้รับการรับรองการทดสอบจากสถาบันทดสอบชั้นน้ำ และมีผลแสดงค่าความสามารถในการทนแรงดันไฟฟ้าในแต่ละระดับการใช้งานที่ชัดเจน เช่น  Electrical resistance  ( ASTM D257-14 ) / Volume Resistivity ( ASTM D257-14) / Di Electric with stand Test ( ASTM D149-97) / Breakdown Test ( ASTM D149-97) เป็นต้น

This slideshow requires JavaScript.

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ได้รับการรับรองผลทดสอบจากสถาบันทดสอบชั้นนำ  สามารถใช้งานได้กับไฟ >40 kV หรือ 40,000 V มีให้ท่านเลือกใช้งานงาน Class 0 / Class 1 Class 2 / Class 3 และ Class 4    แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หน้ากว้าง 1 เมตร 1.2 เมตร และ 1.4 เมตร พร้อมบริการตัดตาม SIZE การนำไปใช้งานจริง เพื่อความสะดวกในการใช้งานและติดตั้งมากขึ้น

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Class 3

“แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่คุณเลือก  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า EletroMer”

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ได้ที่ Tel: 0 2482 7051 / 0 2408 2583-4  /09 8289 8676   Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th  Technical Engineer  Tel: 08 6307 7319   https:// electromerpti.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้อง MDB เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับปูพื้น ห้อง MDB ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต สำหรับผู้ปฎิบัติงาน แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ได้รับการรับรอง และผ่านการทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า มีใบ Cer. รับรองผลทดสอบค่าทางไฟฟ้าที่แท้จริง   ทำให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นทั้งในและต่างประเทศในการเลือกใช้”แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer “

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เรามีแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าพร้อมจัดส่งให้ท่านเลือกใช้งาน ความหนา 2-14 mm  ( Class 0 / Class 1 / Class 2 /Class 3 / Class 4)

จำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้อง MDB

  • ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าทุกยอดการสั่งซื้อ ไม่จำเป็นต้องมียอดการสั่งซื้อขั้นต่ำ
  • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง

ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้องMDB ได้ที่ Tel: 0 2408 2583-4 / 0 2482 7051 / 09 8289 8676 / LINE : pti-rubber Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

Technical Seals : Tel/LINE : 08 6307 7319

 

 

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นสำหรับอาคารต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางกันไฟดูด แผ่นยางกันไฟช๊อต Electrical Insulating Rubber Mat เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า สำหรับปูพื้นหน้าตู้ไฟฟ้า ตู้แผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ หรือตู้ MDB ที่มีแรงดันไฟฟ้าระดับต่างๆ สำหรับการใช้งานในตัวอาคารต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด ไฟช๊อต ซึ่งหากไม่มีการป้องกันอาจเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตสำหรับผู้ปฎิบัติงานบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆ และเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับตัวอาคารต่างๆ พึงปฎิบัติ ป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นตึกอาคาร คอนโด

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Class 3

ElectroMer เราได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ที่เราจำหน่ายเป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า และสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้หลากหลายระดับการใช้งาน เช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า 400 V / 1000 V / 10kV /22kV / 25kV /40 kV เป็นต้น  ความหนาก็มีให้ท่านเลือกใช้งาน 2-14 mm

  • แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เหมาะกับการใช้งาน ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ
  • มีใบ Cer. รับรองผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าและระดับการทนแรงดันไฟฟ้าแต่ละเกรดการใช้งาน

 *****ควรเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน*****

ปลอดภัยต่อการใช้งาน กับ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer

ท่านสามารถสอบถามการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือ สั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel: 0 2482 7051 / 0 2408 2583-4   / 09 8289 8676  ( LINE : pti-rubber)

Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

CUSTOMER SERVICE  Tel: 08 6307 7319  Email: ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า Electrical Insulating Rubber Mat ถือว่ามีความสำคัญมากสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว ไฟดูด หรือไฟช๊อต ในบริเวณพื้นที่การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้น ห้อง MDB  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นหน้าตู้MDB แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นหน้าตู้ไฟ หรือแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นหน้าตู้แผงจ่ายไฟของโรงงาน เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ควรเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน มีความความเป็นฉนวนไฟฟ้า และ สามารถทนแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสม เช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า 400 V , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า 1000 V , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า 10 kV , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า 22 kV , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า 30 kV , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟ้า 40 kV เป็นต้น

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม.jpg

ElectroMer เราจำหน่ายและผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า โดยผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยียางและการผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าโดยตรง แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer สามารถทนแรงดันไฟฟ้าหลากหลายระดับการใช้งาน > 400 V , 1000 V , 22 kV , 30kV และ >40 Kv พร้อมด้วยความหนาที่มีให้ท่านเลือกใช้งาน 2-14 mm  และแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หน้ากว้าง 1 เมตร  1.2 เมตร และ 1.5 เมตร บริการท่าน  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ผ่านการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าและทนแรงดันไฟฟ้าที่ระดับต่างๆ ( IEC 61111: 2009)  มีใบ Cer. รับรองผลการทดสอบจริงจากสถาบันชั้นนำ ทำให้ท่านมั่นใจในการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ของเรา

ท่านสามารถเลือกซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2408 2583-4 / 0 2482 7051

MB : 08 6307 7319

LINE pti-rubber

Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

https://electromerpti.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 22 kV

จำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 22 kV  เรามีความหนาให้ท่านเลือกใช้งาน  หน้ากว้าง 1 เมตร / 1.2 เมตร และ 1.4 เมตร สินค้าพร้อมจัดส่ง

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Class 0 1 2 3 4.JPG

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Class 3

เรามีผู้เชี่ยวชาญรู้จริง แนะนำการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแก่ท่าน

ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

ฝ่ายขาย Tel: 0  2408  2583-4  /  0  2482  7051   /09  8289 8676 ( LINE ID : pti-rubber)

Email: sales@polytechindustry.co.th / ptiproduct@hotmail.com

Customer Service  Tel/ LINE : 086-307-7319

https://electromerpti.com

แผ่นยางทนแรงดันไฟฟ้าสูง

แผ่นยางทนแรงดันไฟฟ้าสูง หรือ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Electrical Insulating Rubber Mat เป็นแผ่นยางที่มีความเป็นฉนวนไฟฟ้า เหมาะกับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ไฟฟ้า   ตู้MDB   ตู้ MCC  แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้นห้องไฟฟ้า  ห้องคอลโทรลไฟฟ้า แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย ป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟช๊อต

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer  BRAND สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง > 40 KV  เรามีหลากหลายเกรด / ความหนา / การทนแรงดันไฟฟ้า / CLASS 0 /1 /2 /3 /4 ตามมาตรฐาน IEC 61111 : 2009  ให้ท่านเลือกใช้งาน

 

 

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89-mdb

  • แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านการทดสอบ
  • มีใบ Cer. รับรองผลทดสอบค่าทางไฟฟ้า
  • ฟรีค่าบริการจัดส่ง

Tel: 0  2482  7051 / 0  2408  2583-4  MB : 09  8289 8676

LINE : pti-rubber   Customer Service  Tel / LINE : 08  6307  7319

Email:   sales@polytechindustry.co.th /  ptiproduct@hotmail.com

https://electromerpti.com

« Older Entries