Tag Archives: แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้สวิทช์เกียร์ Switchgear

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 25 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 25 mm  ( Electrical Insulating Rubber Mat- Thickness 25 mm ) เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนาพิเศษ 25 mm ทนแรงดันไฟสูง High Voltage Resistance ( >40 kV.) เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นบรเวณจุดเสี่ยงที่อาจมีกระแสไฟฟ้ารั่ว บริเวณพื้นี่การใช้งานที่ต้องการความเป็นฉนวนไฟฟ้าสูงมาก หรือ บรเวณที่ต้องการแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นความหนาเป็นพิเศษ  Switch Gear High Voltage Panel Substation  MDB  Switchboard เป็นต้น  อายุการใช้งาน 3-5 ปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งานนั้นๆ)

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 25 mm High Voltage Resistance 40kVแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 25 mm High Voltage Resistance 

  • แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เหมาะกับการใช้งาน ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ
  • มีใบ Cerรับรองผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าและระดับการทนแรงดันไฟฟ้าแต่ละเกรดการใช้งาน
  • แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้มาตรฐานเป็นไปตามข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

 

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้สวิทช์เกียร์ Switchgear

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear) เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สำหรับการใช้งานปูหน้า ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear) ทนแรงดันไฟฟ้าสูง ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer จำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สำหรับปูพื้นหน้า ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear) โดยเฉพาะ สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง  แผ่นยางผ่านการรับรองค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าโดยสถาบันทดสอบชั้นนำ มีใบ Cer. รับรองผล ผ่านการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าจริง  ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สำหรับปูพื้นหน้า ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear) ได้ที่ Tel: 0 2408 2583-4 / 08 6307 7319

สำหรับปูพื้นหน้า ตู้สวิทช์เกียร์ (Switchgear).jpg