Tag Archives: แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 14 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 14 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 36 kV. Class 0/1/2/3/4 ( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ Switchgear , Switchboard , HT/LT ,ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 14 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber
Thickness14 mm
Width1/1.2/1.4/1.5 M
Length/Roll5 M
Working Voltage36 kV. ( 36,000 V.)
Class ( IEC 61111)0 /1/2/3/4
ColorBlack
SurfaceSmooth
Service Temp. -30 to +100 °C
Hardness65±5 Shore A
Tensile Strength >70 Kg/cm²
Elongation @ Break >250 %
Test Certifucation Yes.
Life Span3-5 years
Service – Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 12 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 10 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 36 kV. Class 0/1/2 /3 /4( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ Switchgear , Switchboard , HT/LT ,ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 12 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber
Thickness 12 mm
Width 1/ 1.2/ 1.4/ 1.5 M
Length/ Roll5 M
Working Voltage36 kV. ( 36,000 V. )
Class ( IEC 61111 )0 /1 / 2 / 3/ 4
ColorBlack
SurfaceSmooth
Service Temp. -30 to +100 °C
Hardness 65±5 Shore A
Tensile Strength >70 Kg/cm²
Elongation @ Break >250 %
Test Certification Yes.
Life Span 3-5 years
Service – Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 12 mm, 36kV. Class 0 / 1/ 2/ 3/ 4

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 8 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 8 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 26.5 kV. Class 0/1/2/3 ( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ Switchgear , Switchboard , HT/LT ,ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 8 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber
Thickness8 mm
Width 1 / 1.2 / 1.4 / 1.5 M
Length/Roll5 M.
Working Voltage26.5 kV. ( 26,500 V.)
Class ( IEC 61111 )0/1/2/3
ColorBlack
SurfaceSmooth
Service Temp. -30 to +100 °C
Hardness 65±5 Shore A
Tensile Strength >70 Kg/cm²
Elongation @ Break >250 %
Test CertificateYes.
Life Span3-5 years
Service– Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 8 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 26.5kV. Class 0/1/2/3

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 6 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 6 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 26.5 kV. Class 0/1/2/3 ( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ Switchgear , Switchboard , HT/LT ,ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 6 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber
Thickness6 mm
Width1/ 1.2 / 1.4 / 1.5 M
Length/Roll10 M
Working Voltage26.5 kV. ( 26,500 V)
Class ( IEC 61111 )0 /1/2/3
ColorBlack
SurfaceSmooth
Service Temp.-30 to +100 °C
Hardness65±5 Shore A
Tensile Strength >70 Kg/cm²
Elongation @ Break >250 %
Test Certification Yes.
Life Span
3-5 years
Service – Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 6 mm ทนแรงดันไฟฟ้สูง 26.5kV. Class 0/1/2/3

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 4 mm 7.5 kV

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 4 mm High Voltage Resistance 7.5kV / Class 0/ Class 1 ( IEC 61111:2009) สามารถใช้งานได้ทั้งไฟฟ้า A.C. และ D.C. เหมาะสำหรับการใช้งานกับไฟไม่เกิน 7.5 kV  เช่น ตู้ MDB , ตู้ Switchboard  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง  ( Test Certificate)  มีหน้ากว้างให้ท่านเลือกใช้งาน 1 เมตร / 1.2 เมตร และ 1.4 เมตร  พร้อมบริการตัดตามขนาดการใช้งานของท่าน

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 4 mm High Voltage Resistance 7500 V.

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 4 mm High Voltage Resistance 7500 V

สินค้ามีพร้อมจัดส่ง + ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านช่องทาง Tel: 0 2482 7051 / 09 8289 8676  LINE @ptirubber  Email: sales@polytechindustry.co.th  https://electromerpti.com

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยบกับการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเหมาะสมได้ที่ Technical Engineer   Tel: 08 6307 7319

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 3 mm 7500 V

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 3 mm High Voltage Resistance 7500 V.  Class 1 /Class 0 ( IEC 61111:2009) ทนแรงดันไฟฟ้าสูง  สามารถใช้งานได้ที่ ไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ เหมาะสำหรับใช้งานปูพื้นหน้าตู้ MDB  ตู้คอลโทรลไฟฟ้า ห้อง MDB หรือพื้นที่บริเวณจุดเสี่ยงอันตรายจากไฟฟ้ารั่ว  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 3 mm มีความเหนียว ทนการฉีกขาด แข็งแรง ติดตั้งง่าย

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 3 mm High Voltage Resistance 7500 V.  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 3 mm High Voltage Resistance 7500 V

สินค้ามีพร้อมจัดส่ง + ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านช่องทาง Tel: 0 2482 7051 / 09 8289 8676  LINE @ptirubber  Email: sales@polytechindustry.co.th  https://electromerpti.com

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยบกับการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ปลอดภัยและเหมาะสมได้ที่ Technical Engineer   Tel: 08 6307 7319

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หน้ากว้าง 1.2 M

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulating Rubber Mat ) ElectroMerเรามีพร้อมจำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า  ความหนา 2-14 mm หน้ากว้าง 1000 mm และ เรายังมีบริการผลิต แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หน้ากว้าง 1.2 เมตร หรือ 1,200 mm จำหน่ายอีกด้วย เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการใช้งานแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม และเราสามารถผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หน้างกว้างสูงสุด 1.4 เมตร หรือ 1,400 mm  พร้อมใบ Cer. รับรองผลทดสอบค่าทางไฟฟ้า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulating Rubber Mat )

 • Width : 1,200 mm
 • Thickness : 2-14 mm
 • Hardness : 65±5 Shore A
 • Class : 0/1/2/3/4
 • Test Report : YES

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ ความยาว 1 เมตร

ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้า ภายในประเทศ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel:0 2482 7051   / 0 2408 2583-4  / MB : 098-289-8676  ( LINE : @ptirubber )

Email: sales@polytechindustry.co.th / ptiproduct@hotmail.com

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์   Tel: 086-307-7319

 

« Older Entries