Tag Archives: แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 3

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 14 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 14 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 36 kV. Class 0/1/2/3/4 ( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ Switchgear , Switchboard , HT/LT ,ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 14 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber
Thickness14 mm
Width1/1.2/1.4/1.5 M
Length/Roll5 M
Working Voltage36 kV. ( 36,000 V.)
Class ( IEC 61111)0 /1/2/3/4
ColorBlack
SurfaceSmooth
Service Temp. -30 to +100 °C
Hardness65±5 Shore A
Tensile Strength >70 Kg/cm²
Elongation @ Break >250 %
Test Certifucation Yes.
Life Span3-5 years
Service – Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 12 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 10 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 36 kV. Class 0/1/2 /3 /4( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ Switchgear , Switchboard , HT/LT ,ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 12 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber
Thickness 12 mm
Width 1/ 1.2/ 1.4/ 1.5 M
Length/ Roll5 M
Working Voltage36 kV. ( 36,000 V. )
Class ( IEC 61111 )0 /1 / 2 / 3/ 4
ColorBlack
SurfaceSmooth
Service Temp. -30 to +100 °C
Hardness 65±5 Shore A
Tensile Strength >70 Kg/cm²
Elongation @ Break >250 %
Test Certification Yes.
Life Span 3-5 years
Service – Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 12 mm, 36kV. Class 0 / 1/ 2/ 3/ 4

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 8 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 8 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 26.5 kV. Class 0/1/2/3 ( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ Switchgear , Switchboard , HT/LT ,ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 8 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber
Thickness8 mm
Width 1 / 1.2 / 1.4 / 1.5 M
Length/Roll5 M.
Working Voltage26.5 kV. ( 26,500 V.)
Class ( IEC 61111 )0/1/2/3
ColorBlack
SurfaceSmooth
Service Temp. -30 to +100 °C
Hardness 65±5 Shore A
Tensile Strength >70 Kg/cm²
Elongation @ Break >250 %
Test CertificateYes.
Life Span3-5 years
Service– Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 8 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 26.5kV. Class 0/1/2/3

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 6 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 6 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 26.5 kV. Class 0/1/2/3 ( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ Switchgear , Switchboard , HT/LT ,ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 6 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber
Thickness6 mm
Width1/ 1.2 / 1.4 / 1.5 M
Length/Roll10 M
Working Voltage26.5 kV. ( 26,500 V)
Class ( IEC 61111 )0 /1/2/3
ColorBlack
SurfaceSmooth
Service Temp.-30 to +100 °C
Hardness65±5 Shore A
Tensile Strength >70 Kg/cm²
Elongation @ Break >250 %
Test Certification Yes.
Life Span
3-5 years
Service – Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าความหนา 6 mm ทนแรงดันไฟฟ้สูง 26.5kV. Class 0/1/2/3

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางทนแรงดันไฟฟ้าสูง

แผ่นยางทนแรงดันไฟฟ้าสูง หรือ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Electrical Insulating Rubber Mat เป็นแผ่นยางที่มีความเป็นฉนวนไฟฟ้า เหมาะกับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ไฟฟ้า   ตู้MDB   ตู้ MCC  แผ่นฉนวนไฟฟ้าปูพื้นห้องไฟฟ้า  ห้องคอลโทรลไฟฟ้า แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้น สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือพื้นที่ที่ต้องการความปลอดภัย ป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟช๊อต

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer  BRAND สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูง > 40 KV  เรามีหลากหลายเกรด / ความหนา / การทนแรงดันไฟฟ้า / CLASS 0 /1 /2 /3 /4 ตามมาตรฐาน IEC 61111 : 2009  ให้ท่านเลือกใช้งาน

 

 

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%95%e0%b8%b9%e0%b9%89-mdb

 • แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าผ่านการทดสอบ
 • มีใบ Cer. รับรองผลทดสอบค่าทางไฟฟ้า
 • ฟรีค่าบริการจัดส่ง

Tel: 0  2482  7051 / 0  2408  2583-4  MB : 09  8289 8676

LINE : pti-rubber   Customer Service  Tel / LINE : 08  6307  7319

Email:   sales@polytechindustry.co.th /  ptiproduct@hotmail.com

https://electromerpti.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หน้ากว้าง 1.2 M

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulating Rubber Mat ) ElectroMerเรามีพร้อมจำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า  ความหนา 2-14 mm หน้ากว้าง 1000 mm และ เรายังมีบริการผลิต แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หน้ากว้าง 1.2 เมตร หรือ 1,200 mm จำหน่ายอีกด้วย เพื่อตอบโจทย์ ความต้องการใช้งานแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละอุตสาหกรรม และเราสามารถผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หน้างกว้างสูงสุด 1.4 เมตร หรือ 1,400 mm  พร้อมใบ Cer. รับรองผลทดสอบค่าทางไฟฟ้า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือแผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulating Rubber Mat )

 • Width : 1,200 mm
 • Thickness : 2-14 mm
 • Hardness : 65±5 Shore A
 • Class : 0/1/2/3/4
 • Test Report : YES

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ ความยาว 1 เมตร

ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้า ภายในประเทศ

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel:0 2482 7051   / 0 2408 2583-4  / MB : 098-289-8676  ( LINE : @ptirubber )

Email: sales@polytechindustry.co.th / ptiproduct@hotmail.com

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์   Tel: 086-307-7319

 

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 3

ElectroMer เราจำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 3   ( IEC 61111:2009) เรามีความหนาให้ท่านเลือกใช้งาน 2.00-14.00 mm  แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ผ่านการทดสอบค่าทางไฟฟ้า ตามมาตรฐาน ASTM

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Class 3

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 3

 • Thickness : 2-14 mm
 • Width : 1,000 mm / 1,200 mm / 1,400 mm
 • Hardness : 65±5 Shore A
 • Certification Electrical Insulating  : YES
 • ทนต่อการฉีกขาด แข็งแรง ยืดหยุ่นได้ดี
 • ง่ายต่อการติดตั้งใช้งาน
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง
 • ฟรีค่าบริการจัดส่ง ทุกยอดการสั่งซื้อ

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%89%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2-class-3

เรามีผู้เชี่ยวชาญรู้จริง แนะนำการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 3 แก่ท่าน

ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Class 3 ได้ที่

ฝ่ายขาย Tel: 02-482-7051 /098-289-8676 ( LINE ID : pti-rubber)

Email: pti_sale1@hotmail.com

Technical Engineer  Tel/ LINE : 086-307-7319

Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

https://electromerpti.com