การเลือกซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

การเลือกซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

  • เลือกซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ตาม Spec. การใช้งาน เช่น ค่าทนแรงดันไฟฟ้า  , ค่าความเป็นฉนวน ,  Breakdown Test ,  Class 0 / Class 1 / Class 2 / Class 3 / Class 4 เป็นต้น
  • แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าต้องมีใบ Cer. รับรองผลค่าทดสอบทางไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
  • เลือกความหนาแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสม ลักษณะพื้นที่การใช้งาน เพื่อง่ายและสะดวกต่อการติดตั้ง
  • ควรเลือกซื้อจากบริษัทจำหน่ายที่มีผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงเท่านั้น และเชื่อถือได้ สามารถให้คำแนะนำ การเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ถูกต้อง
  • การบริการก่อนและหลังการขาย