Rubber Extrusion Process

ElectroMer เรามีบริการผลิตซีลยางฉนวนไฟฟ้า / ซีลยางกึ่งนำไฟฟ้า / ซีลยางนำไฟฟ้า ด้วยวิธีการเอ๊กซ์ทรูชั่น หลาหลายหน้าตัด cross Section การใช้งาน  ทุกสูตรยางคอมปาวด์ที่เราเลือกใช้เป็นสูตรเฉพาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยางทางไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น ยางฉนวนไฟฟ้า , ยางกึ่งนำไฟฟ้า และยางนำไฟฟ้า  เราทดสอบและควบคุมค่าทางไฟฟ้า ตั้งแต่สูตรยางคอมปาวด์ ระหว่างการผลิต และชิ้นงานก่อนส่งมอบ เพื่อให้ชิ้นส่วนยางมีค่าทางไฟฟ้า ตรง Spec.การใช้งานของท่าน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตชิ้นส่วนยางได้ที่ Tel: 022577154 MB : 0982898676 LINE ID @ptirubber (มี @ ด้านหน้า) Technical Engineer MB : 0863077319 Email: info@ptigroups.com website http://www.electromerpti.com / http://www.polytechindustry.co.th