Rubber Extrusion Process

ElectroMer เรามีบริการผลิตซีลยางฉนวนไฟฟ้า / ซีลยางกึ่งนำไฟฟ้า / ซีลยางนำไฟฟ้า ด้วยวิธีการเอ๊กซ์ทรูชั่น หลาหลายหน้าตัด cross Section การใช้งาน  ทุกสูตรยางคอมปาวด์ที่เราเลือกใช้เป็นสูตรเฉพาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยางทางไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น ยางฉนวนไฟฟ้า , ยางกึ่งนำไฟฟ้า และยางนำไฟฟ้า  เราทดสอบและควบคุมค่าทางไฟฟ้า ตั้งแต่สูตรยางคอมปาวด์ ระหว่างการผลิต และชิ้นงานก่อนส่งมอบ เพื่อให้ชิ้นส่วนยางมีค่าทางไฟฟ้า ตรง Spec.การใช้งานของท่าน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel: 02-482-7051  / 098-289-8676  ( LINE : pti-rubber)

Email: pti_sale1@hotmail.com

Technician  ElectroMer

Tel: 086-307-7319 ( LINE @ptiline)

Email: ptiproduct@hotmail.com