ติดตั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

ElectroMer เราได้ให้บริการติดตั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับติดตั้งห้องควบคุมไฟฟ้าในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง บนพื้นที่กว่า 160 ตารางเมตร  โดยก่อนเข้าการติดตั้งเราได้เข้าร่วมประชุมกับระดับหัวหน้างานและฝ่ายวิศวกร สำรวจพื้นที่ การให้คำแนะนำการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานในระดับความหนาต่างๆที่เหมาะสำหรับแรงดันไฟฟ้าสำหรับหน้าตู้ MDB และ SwitchGear โดยพื้นที่การติดตั้งต้องการปรับพื้นที่ให้ได้ระดับก่อนการติดตั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นระเบียบ และเทคนิคการเชื่อมต่อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าในความหนาที่ต่างระดับ และควบคุมการติดตั้งโดยเจ้าหน้าที่ จ.ป วิชาชีพ ของทาง ElectoMer ที่ดูแลงานติดตั้งทั้งโปรเจค เพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเพิ่มเติมและรับบริการติดตั้งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่ ฝ่ายขาย Tel: 022577154 MB : 0982898676 Technical Engineer MB : 0863077319 Line Official @ptirubber https://lin.ee/ioeWmGc Email: info@ptigroups.com