รับผลิตชิ้นส่วนยางนำไฟฟ้า Electrical Conductive Rubber Product

ชิ้นส่วนยางนำไฟฟ้า (Electrical Conductive Rubber Product) เป็นยางที่สามารถให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ ซึ่งโดยปกติยางเกือบทุกชนิดจะมีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า ดังนั้นต้องมีการพัฒนาสูตร ใส่สารเคมีลงไปเพื่อปรับปรุงให้ยางมีคุณสมบัติการนำไฟฟ้าตามค่า Spec. ที่ต้องการ  การใช้งาน เช่น แผ่นยางนำไฟฟ้า  ( Electrically Conductive RubberSheet)  , ลูกกลิ้งยางนำไฟฟ้า  ( Electrically Conductive Roller ) เป็นต้น

รับผลิตชิ้นส่วนยางนำไฟฟ้า.JPG

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel: 02-482-7051  / 098-289-8676  ( LINE : pti-rubber)

Email: pti_sale1@hotmail.com

Technician  ElectroMer

Tel: 086-307-7319 ( LINE @ptiline)

Email: ptiproduct@hotmail.com