แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer สามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าไหร่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ( Electrical Insulating Rubber Mat) ElectroMer Brand สามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูง หรือ Dielectric With Stand Test > 40 KV หรือ มากกว่า 40,000 V .

ทั้งนีเรายังมีบริการรับผลิตแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่สามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูง ตาม Spec. การใช้งาน  ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่ Tel: 086-307-7319