Category Archives: AntiStatic Rubber Products

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD สีเขียว ความหนา 2 mm EU RoHS 2

แผ่นยางกนไฟฟ้าสถิต ESD สีเขียว ความหนา 2 mm หน้ากว้าง 1 เมตร ผ่านมาตรฐาน RoHS 2 ปลอดัยต่อการใช้งานสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เหมาะสำหรับการใช้งานเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ห้องคลีนรูม ห้องเก็บสารเคมี หรือวัตถุระเบิด เป็นต้น แผ่นยางป้องกันการขีดข่วนดีเยี่ยม ทนน้ำมัน สินค้ามีพร้อมจัดส่งทันที มีใบ Cer. รับรอง ฟรีค่าบริการจัดส่งภายในประเทศ

ท่านสามารถสอบถามสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: ptiproduct@hotmail.com / pti_sale1@hotmail.com https://electromerpti.com

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD EU RoHS 2

จากมาตรการการควบคุมการใช้สารอันตรายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ EU RoHS 2 ซึ่งให้ความสำคัญต่อความเสี่ยงสุขภาพของคนและสิ่งแวดล้อม ทำให้ElectroMer เราได้พัฒนาสูตรยางกันไฟฟ้าสถิต ESD ผ่าน RoHS2 เพื่อตอบโจทย์การนำไปใช้งานของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

แผ่นยางกันไฟฟ้าสถิตย์ ESD ” ElectroMer” ผ่าน RoHS 2 สินค้าผ่านการทดสอบมีใบ Cer. รับรอง ปลอดภัยและผ่านมาตรฐานการใช้งาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต ESD ได้ที่ Tel: 024827051 MB 0982898676 LINE@ @ptirubber MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

ชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้า Semi-Conductive Rubber

ชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้า Semi-Conductive Rubber เป็นชิ้นส่วนยางที่มีคุณสมบัติอยู่ระหว่าง ชิ้นส่วนยางฉนวนไฟฟ้า ( Insulation Rubber Products )  และ ชิ้นส่วนยางนำไฟฟ้า ( Conductive Rubber Products) ประจุไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้อย่างช้าๆ  ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์  หรือ ESD ( Electrostatic Discharge) ซึ่งชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้าจะมีค่าความต้านทานจำเพาะ ( Volume Resistivity) อยู่ระหว่าง  104 – 1011 ohms.cm   ซึ่งการการผลิตงานจริงก็จะมีการกำหนดค่าความต้านทานจำเพาะ  ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานแต่ละประเภท

 

CUSTOM SEMI-CONDUCTIVE RUBBER PRODUCTS

  • Material Served : Silicone / EPDM / CR (Neoprene) / NBR / FKM / NR / IIR/ TPVs
  • Hardness : 40-80 Shore A
  • Production Process : Molding Process / Extrusion Process / Calendering process
  • Color : White / Green / Grey / Red / Black  etc.

ปัจจุบัน ElectroMer™ เราบริการรับผลิตชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้าทั้งแบบชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้าอัดขึ้นรูป (Molding Process)   ,  ซีลยางโปรไฟล์กึ่งนำไฟฟ้า ( Extrusion Process) และ แผ่นยางกึ่งนำไฟฟ้า (Calendering process) สำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น ชิ้นส่วนยางสำหรับสายไฟแรงสูง , ชิ้นส่วนยางสำหรับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ , แผ่นยางปูพื้นป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) , แผ่นยางปูโต๊ะป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ , ลูกกลิ้งยางกึ่งนำไฟฟ้า เป็นต้น

กว่า 10 ปี ElectroMer™ เรามุ่งมั่นพัฒนางานทางด้านผลิตชิ้นส่วนยางสำหรับงานด้านไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้า ควบคุมสูตรยางคอมปาวด์ที่ได้มาตรฐานค่าทางไฟฟ้าตาม Spec. ของงานแต่ละประเภท รับรองการทดสอบจากสถาบันทดสอบชั้นนำและการทดสอบภายใน 100 % ก่อนส่งมอบชิ้นงานแก่ลูกค้า   และชิ้นส่วนยางที่ได้มีความเหมาะสมและทนทานต่อสภาพแวดล้อมการใช้งานนั้นๆ ทำให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตชิ้นส่วนยางกึ่งนำไฟฟ้า ชิ้นส่วนยางป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ ได้ที่ Tel: 0 2408 2583-4 / 0 2482 7051 / 09 8289 8676   ID LINE : pti-rubber  Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th   Technical Engineer : Tel /LINE 08 6307 7319