Tag Archives: แผ่นยางปูพื้นฉนวนไฟฟ้า กันไฟดูด

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 25 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 25 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง >40 kV. Class 0/1/2/3/4 ( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ Switchgear , Switchboard , HT/LT ,ตู้ MDB ( Main Distribution Board ) ,Sub-Station , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 25 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber
Thickness25 mm
Width1 / 1.2 / 1.4 / 1.5 M
Length/Roll3.5 M
Working Voltage >40 kV.
Class ( IEC 61111)0 /1/2/3/4
ColorBlack
SurfaceSmooth
Service Temp. -30 to +100 °C
Hardness 65±5 Shore A
Tensile Strength >70 Kg/cm²
Elongation @ Break >250 %
Test Certification Yes.
Life Span 3-5 years
Service – Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 25 mm

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 5 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 5 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 17kV. Class 0/1/2 ( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 5 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber
Thickness 5 mm
Width1 / 1.2 /1.4 / 1.5 M
Length/Roll10 M
Working Voltage17kV. ( 17,000 V.)
Class ( IEC 61111)0/1/2
ColorBlack
SurfaceSmooth
Service Temp.-30 to +100 °C
Hardness65±5 Shore A
Tensile Strength >70 Kg/cm²
Elongation @ Break >250 %
Test Certification Yes.
Life Span3-5 years
Service. – Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 2 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีดำ ( Black Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา 2 mm ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 1000 V. Class 0 ( IEC61111:2009 ) แผ่นยางฉนวนไฟฟ้ามีความยืดหยุ่นสูง ทนการฉีกขาดและทนการขัดถูดีเยี่ยม ติดตั้งง่ายแนบสนิททุกพื้นที่

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เราออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า ป้องกันไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช๊อต ผ่านการทดสอบและรับรองจากสถาบันทดสอบสากล ผ่านมาตรฐาน Audit แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer นิยมใช้งานทั้งในและต่างประเทศ เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ MDB ( Main Distribution Board ) , ตู้คอลโทรลไฟฟ้า, ตู้ไฟ ,หุ้มอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้า หรือ ติดตั้งบริเวณอาคาร โครงการต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ความหนา 2 mm

PropertiesSpec.
MaterialElectrical Insulating Rubber Mat
Thickness2 mm
Width1 / 1.2 / 1.4 / 1.5 M
Length/Roll 10 M
Working Voltage 1000 V.
Class (IEC 61111)0
ColorBlack
SurfaceSmooth
Hardness65±5 Shore A
Service Temp.-30 to +100 °C
Tensile Strength>70 Kg/cm²
Elongation @ Break>250 %
Test Certification Yes.
Life Span3-5 years
Service.– Cut-To-Length
– Die-Cutting as per Drawing
– Self Adhesive Application
แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer มาตรฐานส่งออก Tel: 0863077319
 • แผ่นยางผ่านการทดสอบ ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • มีใบ Cer. รับรอง ผ่านมาตรฐาน Audit.
 • สินค้ามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าในประเทศ
 • มีบริการติดตั้งหน้างาน


ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

Tel: 0 2482 7051 MB : 09 8289 8676 LINE@ @ptirubber Technical Engineer MB : 0863077319 Email: pti_sale1@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

แผ่นยางฉนวนไฟ้ฟ้าลายตีนไก่ (Diamond)

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายตีนไก่ หรือแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายDiamond เป็นยางฉนวนไฟฟ้าแบบมีลาย (ตีนไก่ / Diamond Patterned)กันลื่น  แผ่นยางทนแรงดันไฟฟ้าสูง High Voltage Resistance เรามีความหนาพร้อมส่ง ความหนา 3 mm และ 5 mm หน้ากว้าง 1.5 M อีกทั้งยังสามารถทนน้ำมัน ทนการีกขาดได้ดีและอายุการใช้งานนานกว่า

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายตีนไก่ผ่านการสอบค่าความเป็นฉนวนไฟ้ฟ้าจากสถาบันทดสอบชั้นนำ  ปลอดภัยต่อผู้ปฎิบัติงาน ผ่านมาตรฐาน Audit

 

 

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าลายตีนไก่ ( Diamond Patterned) ได้ที่ Tel: 0 2482 7051  MB : 09 8289 8676  LINE@ @ptirubber  Technical Engineer MB : 08 6307 7319  Email: pti_sale1@hotmail.com /ptiproduct@hotmail.com   https://electromerpti.com

 

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า 3 mm หน้ากว้าง 1.5M

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า (Electrical Insulating Rubber Mat) ความหนา  3 mm รุ่นพิเศษหน้ากว้างถึง 1.5 M ทนแรงดันไฟฟ้าสูง 7500 V หรือ 7.5 kV  (IEC 61111 Class 0 / Class 1) ป้องกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่านดีเยี่ยม ปลอดภัยต่อการใช้งานพื้นที่เสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เช่นหน้าตู้ MDB  Switchboard MCC ห้องควบคุมไฟฟ้า เป็นต้น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ผ่านการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า  Break Down test จากสถาบันทดสอบชั้นน้ำ ผ่านมาตรฐาน ​​Audit ความปลอดภัย ปลอดภัยต่อการใช้งาน มั่นใจทุกครั้งเมื่อเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 3mm หน้ากว้าง 1.5 เมตร-1.jpgแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 3mm หน้ากว้าง 1.5 เมตร

ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่ Tel: 0 2482 7051   MB : 09 8289 8676  LINE@ @ptirubber   Technical Engineer  MB : 08 6307 7319

Email: pti_sale1@hotmail.com / pti_sale3@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

website https://electromerpti.com

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา 3 mm

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา (Grey Electrical Insulating Rubber Mat) เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 3mm หน้ากว้าง 1M ความยาวต่อเนื่อง 10 M แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ElectroMer สีเทาสามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 7500 V (IEC 61111:2009 Class 0 / Class 1)  เหมาะสำหรับการใช้งานปูพื้นหน้าตู้ไฟ ตู้MDB  Switchboard  , Low Voltage Panels หรือบริเวณพื้นที่ที่อาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วไหล เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ElectroMer ผ่านการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า จากสถาบันทดสอบชั้นนำของประเทศ ผ่ามาตรฐานการ Audits ทำให้มั่นใจได้ว่าแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ElectroMer ปลอดภัยต่อการใช้งานและเป็นที่ยอมรับเลือกใช้มากเป็นอันดับ 1

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 3mm 7500 V-1แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทา ความหนา 3mm 7500 V

สินค้าเรามีพร้อมจัดส่ง ฟรีค่าบริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ ทุกยอดการสั่งซื้อ

สอบถามสั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสีเทาได้ที่ Tel: 0 2482 7051  MB : 09 8289 8676

LINE@ @ptirubber   Technical Engineer  MB : 08 6307 7319

Email: pti_sale1@hotmail.com / pti_sale3@hotmail.com / ptiproduct@hotmail.com

website https://electromerpti.com

 

แผ่นยางฉนวนไฟ้ฟ้า สีเทา ความหนา 5 mm

ElectroMer รับผลิตและจำหน่ายแผ่นยางปูพื้น ฉนวนไฟฟ้า สีเทา ความหนา 5 mm
Electrical Insulating Rubber Mat (Dark Grey)  เรามีหน้ากว้างให้เลือกหลากหลาย เหมาะสำหรับใช้ SAFETY ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าได้ดี กรณีการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร แผ่นยางสามารถช่วยป้องกันไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อตได้ดี และทนทานต่อการสัมผัสน้ำมัน ทนการลามไฟ ทนสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม อายุในการใช้งานได้นาน 5–7 ปี เหมาะสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ หรือในอาคาร สำนักงาน นิยมนำไปปูพื้นในพื้นที่จุดเสี่ยง บริเวณที่มีไฟฟ้าสูง เช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูหน้าตู้ MDB (Main Distribution Board) , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูในห้อง MDB , แผ่นยางฉนวไฟฟ้าปูหน้าตู้ HT/LT Control Panels , แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ในห้อง Battery Room  เป็นต้น สินค้าพร้อมจำหน่าย(In-Stock)

Specification

 • Thickness : 5 mm
 • Material : Electrical Insulating Rubber Mat
 • Surface : Smooth
 • Color : Dark Grey
 • Width : 1 / 1.2 / 1.4 / 1.5 M
 • Maximum Use Voltage : 17,000 (V)
 • Class (IEC61111:2009) : Class 0 / Class 1 / Class 2
 • Hardness : 65 + 5 Shore A
 • Service Temperature : -40 to +120 ºC
 • Oil Resistance : Good

** บริการฟรีค่าจัดส่งสินค้าทั่วประเทศ
** บริการรับตามSize ต่างๆ ที่ต้องการ

สนใจติดต่อสั่งซื้อได้ที่ 
Tel. 02 482 7051 MB 09 8289 8676
ID Line : pti-rubber
Line@ : @ptirubber
E-mail : pti_sale1@hotmail.com ,pti_sale3@hotmail.com, ptiproduct@hotmail.com
Website :https://electromerpti.com/

สอบถามข้อมูลการเลือกใช้แผ่นยางให้เหมาะสมปลอดภัยต่อการใช้งานได้ที่
Technical Engineer Tel : 08 6307 7319แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สีเทา หนา 5 mm

« Older Entries