แผ่นยางกันไฟดูด

แผ่นยางกันไฟดูด เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับปูพื้นเพื่อป้องกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ตัวเราหรือผู้ปฎิบัติงานแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูหน้าตู้ไฟ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูหน้าตู้ MDB หรือแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นโรงงานที่เสี่ยงอันตรายจากการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลได้

แผ่นยางกันไฟดูด.jpg

ElectroMer เราจำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า สามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูง มากกว่า 40 KV หรือมากกว่า 40,000 V  แบ่งตาม Class (IEC 61111:2009) ตามการใช้งาน มีตั้งแต่ Class 0 / Calss 1 / Class 2 / Class 3 และ Class 4 ให่ท่านเลือกใช้งาน  พร้อมใบรับรองผลทดสอบค่าทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน ASTM

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Class 3

ท่านสามารถสั่งซื้อแผ่นยางกันไฟดูดได้ที่ Tel: 02-482-7051 /098-289-8676

Technical Engineer   Tel/Line  : 086-307-7319

 

Leave a Reply