แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นสำหรับอาคารต่างๆ

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางกันไฟดูด แผ่นยางกันไฟช๊อต Electrical Insulating Rubber Mat เป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า สำหรับปูพื้นหน้าตู้ไฟฟ้า ตู้แผงจ่ายไฟขนาดใหญ่ หรือตู้ MDB ที่มีแรงดันไฟฟ้าระดับต่างๆ สำหรับการใช้งานในตัวอาคารต่างๆ เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูด ไฟช๊อต ซึ่งหากไม่มีการป้องกันอาจเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตสำหรับผู้ปฎิบัติงานบริเวณจุดเสี่ยงนั้นๆ และเป็นมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับตัวอาคารต่างๆ พึงปฎิบัติ ป้องกันเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าปูพื้นตึกอาคาร คอนโด

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ทนแรงดันไฟฟ้าสูง Class 3

ElectroMer เราได้ตระหนักและให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยเป็นอย่างมาก ซึ่งแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer ที่เราจำหน่ายเป็นแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า และสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้หลากหลายระดับการใช้งาน เช่น แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าทนแรงดันไฟฟ้า 400 V / 1000 V / 10kV /22kV / 25kV /40 kV เป็นต้น  ความหนาก็มีให้ท่านเลือกใช้งาน 2-14 mm

  • แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer เหมาะกับการใช้งาน ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง และไฟฟ้ากระแสสลับ
  • มีใบ Cer. รับรองผลการทดสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าและระดับการทนแรงดันไฟฟ้าแต่ละเกรดการใช้งาน

 *****ควรเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบ มีใบ Cer. รับรอง แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าต้องสามารถทนแรงดันไฟฟ้าในระดับที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน*****

ปลอดภัยต่อการใช้งาน กับ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ElectroMer

ท่านสามารถสอบถามการเลือกใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ปลอดภัยต่อการใช้งาน หรือ สั่งซื้อแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่

ฝ่ายขาย ElectroMer

Tel: 0 2482 7051 / 0 2408 2583-4   / 09 8289 8676  ( LINE : pti-rubber)

Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

CUSTOMER SERVICE  Tel: 08 6307 7319  Email: ptiproduct@hotmail.com