แผ่นยางกันไฟฟ้าช๊อต

แผ่นยางกันไฟฟ้าช๊อต คือ แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า Electrical Insulating Rubber Mat สำหรับปูพื้นหน้าตู้ไฟ ตู้MDB ห้องMDB ตู้สวิชบอร์ด เป็นต้น เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช๊อตแก่ผู้ปฎบัติงานบริเวณพื้นที่จุดเสี่ยงนั้นๆ  ElectroMer เราจำหน่ายแผ่นยางกันไฟฟ้าช๊อต พร้อมจัดส่ง ความหนา 2-14 mm สามารถทนแรงดันไฟฟ้าสูงสุด   รับรองผลการทดสอบความเป็นฉนวนไฟฟ้า แผ่นยางกันไฟฟ้าช๊อต โดยสถาบันทดสอบค่าทางไฟฟ้าชั้นนำ  มีใบ Cer. รับรองผลการทดสอบจริง และแนะนำการเลือกใช้แผ่นยางกันไฟฟ้าช๊อต ที่เหมาะสมกับค่าไฟฟ้าแต่ละระดับ โดยผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริง Tel: 0 2408 2583-4 / 0 2482 7051 / 08 6307 7319  Email: ptiproduct@hotmail.com / sales@polytechindustry.co.th

จำหน่ายแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า ห้อง MDB

 

Leave a Reply