คุณ! สามารถหยุดอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้ทันที

เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่า กระแสไฟฟ้านั้นส่งผลอันตรายต่อชีวิต ไม่ว่าจะเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียอวัยวะ พิการ หรือแม้กระทั่งเสียชีวิต และผลพวงที่ตามมาส่งผลกระทบหลักทั้งครอบครัวและการเงินตามมา. ดังนั้นเราควรเลือกที่จะปัองกันอันตรายเหล่านั้น ด้วยการตัดวงจรกระแสไฟฟ้า ด้วยการปูแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าตรงบริเวณที่มีจุดเสี่ยงอันตรายจากกระแสไฟฟ้า และควรเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ทนแรงดันไฟฟ้าที่เหมาะต่อการใช้งาน โดยแบ่งตามมาตรฐานIEC 61111:2009 Class 0,1,2,3,4 มีผู้เชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ และมีใบรับรองผลการทดสอบที่น่าเชื่อถือ.


พียงเท่านี้ก็ช่วยให้คุณปลอดภัยจากอันตรายกระแสไฟฟ้าได้เลย.
ด้วยความปรารถนาดีจากแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าElectroMer. อันดับหนึ่งเรื่องแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าเพิ่มได้ที่ Tel: 022577154 MB : 0863077319 LINE ID @ptirubber. Email: info@ptigroups.com Email: info@ptigroups.com http://www.electromerpti.com http://www.polytechindustry.co.th

Leave a Reply