How To เลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าให้ปลอดภัย

แรงดันไฟฟ้าที่ 10000 V ต้องใช้แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแบบไหน  แล้วแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าสำหรับปูหน้าตู้MDB ล่ะ??

 อย่างที่ทราบกันดี แผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแต่ละรุ่น แต่ละแบรนด์ มีความสามารถการทนแรงดันไฟฟ้าที่แตกต่างกัน ทำให้หลายคนหรือคุณเองอาจจะยังไม่มั่นใจจะเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าอย่างไรให้ปลอดภัย 

วันนี้ElectroMerจะมาบอก How To การเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้ากันค่ะ ข้อมูลที่คุณต้องมีคือ  แรงดันไฟฟ้าที่คุณต้องการนำไปใช้งาน ซึ่งก็มีตั้งแต่ 380 V  ขึ้นไป หลังจากนั้นนำแรงดังไฟฟ้ามาเทียบกับตารางแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าแบรนด์ ElectroMer ดังนี้

ให้เลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่มีค่าการทนแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่าที่ใช้งานจริง ยิ่งค่าการทนแรงดันไฟฟ้าสูงมากเท่าไหร่ ยิ่งปลอดภัยต่อการใช้งาน โดยดูที่ช่อง Max Used Voltage   เช่น แรงดันไฟฟ้า 10000 V ให้เลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ Class 2  Max Used Voltage 17000 V . ความหนา 5 mm หรือถ้าต้องารนำไปใช้งานปูพื้นหน้าตู้ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 380 V ก็เลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ Class 0   Max Used Voltage 1000 V . ความหนา 2 mm ถึงจะปลอดภัยหากยังไม่มั่นใจในการเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้า

สามารถให้ทางทีม ElectroMer ช่วยดูแลเลือกแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าที่ปลอดภัยที่สุดให้คุณใช้งานได้ค่ะทั้งนี้ คุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้ที่แบรนด์ ElectroMer ค่ะ

Contat US. Tel: 022577154. MB : 0863077319. Email: info@ptigroups.com LINE OA @PTIRUBBER https://lin.ee/ioeWmGc